Elitecenter Thy

Thisted Kommune bistår i arbejdet med talentudvikling og træning af eliteidrætten i Thisted Kommune. 

En af hovedtankerne bag Thisted Kommunes nye eliteidrætspolitik er at skabe synergi-effekter ift. eliteidrætten i Thy. Dette gøres bl.a. via oprettelsen af Elitecenter Thy.

Elitecenter Thy, vil efter behov kunne tilbyde: 

  • Rådgivning om kost. 
  • Vejledning i mentaltræning. 
  • Grund- og koordinationstræning, der kan supplere træningen i  kraftcentrene. 
  • Sundhedsfaglig bistand og skadesforebyggelse. 
  • Fysiske test. 
  • Grejbank med rekvisitter og udstyr, som kan anvendes ​alment  på    tværs  af kraftcentrene. 
  • Mentorordninger hvor en ”ældre udøver” støtter og rådgiver et  talent. 
  • Vejledning om uddannelse og job. 
  • Andet som kan støtte eliteidrætsudøveren. 

Eliteidrætsudøverne kan, hvor det er muligt, gøre brug af eksisterende kommunale ordninger og tilbud, som formidles af centret. 

I forhold til især eliteidrætsudøvere inden for individuelle sportsgrene, har centret også en funktion i relation til at opbygge sociale netværk på tværs af idrætsgrene og idrætslige satsområder. 

Elitecenter Thy bliver placeret centralt i Thisted Kommune, i lokaler i Thy - Hallen, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted.

Testning i Elitecenter Thy

Her kan du ved at trykke på nedenstående links finde frem til nogle af de forskellige tests, der udføres i Elitecenter Thy.

+ mange mange flere testmuligheder. Kontakt eliteidrætskonsulent, Thomas Bruhn, for at høre om disse. Tlf. 99 17 41 52 eller e-mail tbh@thisted.dk