Talent og Elite

Thisted Kommunes Eliteidrætsråd arbejder målrettet på at føre eliteidrætspolitikken, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, ud i livet.

 

Eliteidrætsrådet samarbejder med 7 satsidrætter og en lang række andre samarbejdspartnere om at:

 • Eliteidrætten får optimale vækstbetingelser og udøverne derved opnår præstationer og resultater på højeste nationale og internationale niveau.
 • Understøtte sundhed, idræt og motion for de mange samt etablere eliteidrætsmiljøer (kraftcentre) for de få. 
 • Oparbejde et så stort potentiale for talentarbejdet som mulig, ved at have fokus på børn og unges bevægelse, idræt og sundhed.  
 • Skabe mulighed for, at eliteidrætsudøvere kan kombinere idræt samt skole, uddannelse og arbejdsliv. 
 • Der samarbejdes bredt om, at skabe optimale vilkår og tilbud for eliteidrætsudøverne. 
 • Sikre tidssvarende og vedligeholdte Idrætsfaciliteter i Thisted Kommune.  
 • Vejlede, rådgive og understøtte eliteidrætsudøverne. 
 • Brande eliteidrætten og Thisted Kommune

 

Thisted Kommune vil med Strategi og handleplan for talentudvikling og eliteidræt:

Sikre udvikling og træningskvalitet for Talent såvel som Elite.

 • Skabe "de gode historier" der gør Thisted Kommune attraktiv at bosætte sig i.
 • Tænke anderledes og innovativt.
 • Skabe resultater og dyrke de sociale netværk.
 • Danne partnerskab med erhvervslivet.

Her kan du se Thisted Kommunes Strategi Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt: Strategi og handleplan for talentudvikling og eliteidræt i Thisted Kommune