Eliteidrætsråd

Medlemmer

Formand: Preben Dahlgaard
Næstformand: Jørgen Sølvkjær

Sundhed-, kultur og Fritidsudvalget
Torben Overgaard (C), ton@thisted.dk

Folkeoplysningsudvalget
Steffen Kjær, steffen@kjaernet.dk

Repræsentanter fra uddannelsesområdet:
Bo Hove, Thisted Gymnasium, bh@thisted-gymnasium.dk
Nicolai Tino Arneraq Jensen, Østre Skole, ntaj@thisted.dk
Lars Frederiksen, EUC Nordvest, lfr@eucnordvest.dk

Klubrepræsentanter
Hans C. Andersen, Thisted IK / Mors-Thy Håndbold, dkhaca@gmail.com
Jesper Hovmark, Thisted Svømmeklub, mjhovmark@gmail.com
Jørgen Sølvkjær, Thisted Badmintonklub, islandsvej4@gmail.com
Preben Dahlgaard, Bedsted KFUM Volley, prda@thisted.dk 

Erhvervsrepræsentant
Sigurd Skovborg, Thy Erhvervsforum, sigurd@thyef.dk

Udøverrepræsentant
Jan Lyhne, janlyhne@hotmail.com

Eliteidrætskonsulent
Thomas Bruhn Helleberg, tbh@thisted.dk, Tlf. 31 31 09 02

Dagsordener og referater

Følg med i rådets arbejde og læs dagsordener og referater her

Abonnér på dagsordener og referater

Vil du automatisk modtage besked, når vi offentliggør nye dagsordener og referater for rådet?

Abonnér

Formål og virke

 • at medvirke til at Thisted Kommunes Strategi og Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt føres ud i livet.
 • at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til at skabe eliteidrætsudøvere, som kan brande Thisted Kommune og skabe fælles idrætslige begivenheder og oplevelser for befolkningen.
 • at sikre mulighed for at skabe elitære idrætsmiljøer i idrætsgrene, hvor Thisted Kommune har forudsætninger og potentiale, således at idrætsmiljøerne kan medvirke til at markere og markedsføre Thisted Kommune som idrætskommune.
 • at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats og ressourceudnyttelse, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Thisted Kommune optimale vækstbetingelser.

Thisted Kommunes Eliteidrætsråd kan:

 • Medvirke til at oparbejde et så stort potentiale for talentarbejdet som mulig ved at have fokus på børn og unges bevægelse, idræt og sundhed, samt understøtte et aktivt idrætsliv i skole, uddannelse og fritid, herunder at kommune, klubber, foreninger, skoler og institutioner samarbejder herom.
 • Medvirke til at etablere og understøtte specifikke talentudviklingsmiljøer.
 • Medvirke til i et forpligtende samarbejde med og mellem klubber, specialforbund, Team Danmark og andre interessenter at etablere og understøtte elitesatsninger med fokus på talentudvikling.
 • Medvirke til, at der tages initiativ til uddannelse og videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling.
 • Medvirke til at sikre, at idrætsmedicinsk, -fysiologisk og -psykologisk viden formidles til eliteidrætsklubber og eliteidrætsudøvere.
 • Medvirke til via løbende dialog at sikre, at eliteindsatsen sker på den mest hensigtsmæssige måde og i et samarbejde mellem alle interessenter herunder breddeidrætsforeningerne.
 • Medvirke til at markedsføre Thisted Kommune nationalt og internationalt blandt andet gennem anvendelse af ”Eliteidrætsrådets” logo.
 • Medvirke til, at eliteidrætten har adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter på passende tider.             
 • Medvirke til, at eliteidrættens behov indgår ved prioriteringen af investeringer i idrætsfaciliteter samt afdække mulighederne for den optimale udnyttelse og indretning af faciliteterne.
 • Medvirke til at fremme øvrige elementer i Thisted Kommunes Strategi og Handleplan for Talentudvikling.
 • Professionel idræt og dertilhørende sponsorater hører som udgangspunkt ikke til Eliteidrætsrådets arbejde.

 

Senest opdateret 21-11-2023