Haller

Thisted Kommunes kommunale og selvejende idrætshaller er centrale aktører bl.a. når det gælder idrætsforeningernes virke, borgerne mulighed for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter samt ved større arrangementer og events. 

Der findes 13 selvejende haller, 3 kommunale haller i Thisted Kommune. Fire af hallerne (Snedsted, Sjørring, Thyhallen og Sydthy Kur- og Svømmebad) råder over svømmebade.

Find dem på Thisted Kommunes Fritidsportal eller nederst på denne side. 

Du kan ligeledes finde alle folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Thisted Kommune på Fritidsportalen.

 

Booking af lokaler

Folkeoplysende foreninger kan booke lokaler til afvikling af foreningens aktiviteter. Lokalerne kan både være kommunale lokaler og/eller lokaler og faciliteter i de selvejende og kommunale haller.

Foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven, har ret til at låne ledige kommunale lokaler.
Med kommunale lokaler menes: lokaler på skoler, kommunale haller (Thyhallen, Munkehallen og Sydthy Svømme- og Kurbad), samt kommunale idrætsanlæg.

Nogle kommunale lokaler kan lånes gratis, mens der for andre opkræves et gebyr.

Lån og booking af kommunale lokaler sker via IT-systemet Conventus, der er et gratis værktøj for folkeoplysende foreninger.

Forening, institutioner, firmaer, privatpersoner og andre interesserede kan leje lokaler og faciliteterne i de selvejende haller.

På Thisted Kommunes fritidsportal kan du ved klik på booking og vis, se hvornår der er ledige lokaler i selvejende idrætshaller.