Tilskud til foreninger

Kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreninger, der har folkeoplysende aktiviteter som formål, fx: idræt, spejder, politik eller lignende – desuden ydes der tilskud til aftenskoler og kulturaktører.

Kommunalbestyrelsen har besluttet en tilskudsmodel for foreningerne, som indeholder tre forskellige former for tilskud:

  1. Der ydes et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år.
  2. Lokaletilskud til udgifter v. leje af lokaler (fx idrætshaller eller klublokaler).
  3. Lokaletilskud til udgifter v. egne lokaler (fx egne klubhuse eller klublokaler).

Der ydes tilskud til aftenskolernes udgifter, bl.a. lokaler og lærer- og lederløn.

Desuden kan foreninger og aftenskoler søge om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets pulje til udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Læs mere om tilskudsmuligheder i Håndbogen for Foreninger og Håndbog for Aftenskoler, og find relevante skemaer og blanketter i værktøjskassen på Thistedfritid.dk

Her kan du se en oversigt over lokaletilskud og gebyrer i 2024

Se satser her

2024 Skema og blanketter 

Skema 8A  - Omklædning 2024

Skema 8B - Lokaletilskud 2024 - lokaler på efterskoler i andre kommuner og lign.

Skema 5 - Slutopgørelse af tilskud til undervisning 2023

Skema 6 - Debatskabende aktivitet

Skema 7 - Fleksible tilrettelæggelsesformer

 

Dato

Hvad?

5. januar

Statistik modtaget fra hallen gennemgås og sendes til Fritid@thisted.dk med eventuelle bemærkninger for 4. rate 1. oktober - 31. december.

5. januar

Skema 8B Lokaletilskud for brug af lokaler på efterskoler, lokaler i andre kommuner samt brug af omklædningsrum i selvejende haller i forbindelse med udendørsaktiviteter (findes på hjemmesiden https://thistedfritid.dk/vaerktoejskassen/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger).

Skema 8A Vedr. lokaletilskud til ”omklædningsrum i forbindelse med udendørsaktiviteter” i selvejende haller (findes på hjemmesiden https://thistedfritid.dk/vaerktoejskassen/tilskud-til-folkeoplysende-foreninger)

1. marts

Skema 3. Tro og loveerklæring og erklæring om indhentelse af børneattester. SKAL INDSENDES HVERT ÅR via Conventus.

1. marts

Medlemstilskud Foreningerne udfylder via Conventus ansøgning om årets medlemstilskud inden 1.marts. Årets medlemstilskud dannes på baggrund af antal medlemmer og kontingentindtægt for det foregående år. 

1. marts 

For at få afregnet lokaletilskud for foregående år ansøger foreningerne via Conventus til:

Skema 4 - Lejrpladser og overnatningsfaciliteter

Skema 5 - Egne og lejede klublokaler, overnatningsfaciliteter samt skydebaner

Skema 6 - Motionscentre

Skema 7 - Squashbaner og overdækkede padelbaner

Skema 8 - Egne og lejede ridehaller samt egne og lejede rytterstuer

5. marts

Statistik modtaget fra hallen gennemgås og sendes til Fritid@thisted.dk med eventuelle bemærkninger for 1. rate 1. januar - 28. februar.

1. april

Foreningerne indsender underskrevet regnskab for foregående år, som lever op til krav formuleret i ”Foreningshåndbogen” side 27.

1. april

Foreningerne opdaterer stamoplysninger og oplysninger om bestyrelsens sammensætning i Conventus.

5. juni

Statistik modtaget fra hallen gennemgås og sendes til Fritid@thisted.dk med eventuelle bemærkninger for 2. rate 1. marts - 31. maj.

5. oktober

Statistik modtaget fra hallen gennemgås og sendes til Fritid@thisted.dk med eventuelle bemærkninger for 3. rate 1. juni - 30. september.

November

Foreningen kan booke fribilletter til Thy Awards. Indbydelse sendes pr. mail til foreningerne.

November-December

Indstillinger til priser og påskønnelser til Thy Awards.

Løbende

Ansøgninger til Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, i daglig tale ”FOU’s pulje”. Send ansøgning til fritid@thisted.dk.

Kontaktinfo

Fritid

Asylgade 30

7700 Thisted

Telefon: 99 17 24 58

fritid@thisted.dk