Oprettelse af ny forening

Hvis du ønsker at oprette en ny folkeoplysende forening, kan du kontakte Anne Heskjær på tlf. 99 17 24 58 eller Randi Pedersen på tlf. 99 17 24 53

DGI har en vedtægtsgenerator, som I kan benytte til at lave jeres vedtægter. Når I har lavet et udkast, kan det sendes til fritid@thisted.dk til godkendelse, hvorefter I vil blive kontaktet for det videre forløb.