For arrangører

Velkommen til alle arrangører

Tak for din interesse i og lyst til at udbyde sommerferieaktiviteter til kommunens børn og unge i skolernes sommerferie.
Denne del af hjemmesiden indeholder relevante oplysninger for dig og din forening/organisation, når I vil oprette en aktivitet.

Igen i år planlægger vi at udbyde aktiviteter i skolernes sommerferie, som i år er fra fredag den 28. juni til og med søndag den 11. august.

Frist for registrering af aktivitet
7. april 2024. 

 

Hvem kan deltage

Sommerferieaktiviteter er et tilbud til børn og unge i folkeskolealderen.

Alle folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune samt kulturinstitutioner, ungdomsskolen og andre organisationer kan udbyde en eller flere ferieaktiviteter. Man må meget gerne oprette aktiviteter i alle aktivitetsuger.

Som arrangør af en sommerferieaktivitet er jeres primære udbytte, at jeres forening, kulturinstitution eller skole vil få PR i hele kommunen igennem hjemmesiden thistedfritid.dk og den øvrige markedsføring af aktiviteterne.

Desuden er erfaringen, at børn, der har haft en god oplevelse hos jer, efterfølgende ønsker at blive medlem i jeres forening/klub eller at besøge jeres institution igen. Gennem ferieaktiviteterne kan I nå ud til de børn og unge, som kan være udfordrende at få kontakt til.

Økonomi

Folkesoplysningsudvalget giver tilskud til Folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune, der arrangerer aktiviteter i sommerferien for børn og unge i alderen 0. klasse til 17 år i en periode på mindst 2 timer. 
Der gives 300 kr. pr. time i tilskud - dog max 4000 kr. pr. forening uanset antallet af timer. 

Ferieaktiviteter kan være med eller uden deltagerbetaling. 

Holdadministration

Fritidssektionen står for al administration af aktivitets- og deltagertilmelding samt betaling.
Deltagerne vil betale med Dankort / Mobilepay ved tilmelding. Pengene overføres til jer i løbet af sensommeren/efteråret.

Registrering af aktiviteter er åben til og med d. 3. april.

Katalog og markedsføring klargøres i april-maj og udleveres på skolerne fra den 3. juni.

Deltagertilmelding åbner den 21. juni 2024

Der kan sættes en tilmeldingsfrist på - tidligste frist 24. juni 2024, men den kan også være løbende helt frem til aktivitetens afvikling. Der udsendes et link til deltagerlister til den ansvarliges mailadresse. På dette link vil der hele tiden være de nyest opdaterede lister. 

Hvis I vurderer, at der er få for tilmeldte til, at I kan afvikle aktiviteten, og I derfor ønsker at fjerne det fra hjemmesiden, skal Fritid informeres om dette senest 5 dage før arrangementet skal afholdes på e-mail: fritid@thisted.dk

I er selv ansvarlige for at kontakte eventuelle tilmeldte og informere om aflysninger mv.

Indhold i aktiviteter

En ferieaktivitet kan bestå af næsten alt. Kun fantasien sætter grænser!

Varigheden af en aktivitet kan være alt lige fra to timer til en hel uge!

Fælles for alle aktiviteter er, at foreningen/klubben/institutionen selv er ansvarlige for hele den praktiske afvikling. I er velkomne til at sætte flere frivillige på opgaven, men hver aktivitet skal have en leder.

Thisted Kommune sørger for at lave reklame for jeres aktiviteter ved at tage den med i den samlede aktivitetsoversigt, som formidles til alle skolebørn og forældre i kommunen. Thisted Kommune håndterer ved hjælp af Conventus hele tilmeldingsforløbet samt eventuel deltagerbetaling.
I skal blot give os oplysningerne via aktivitetsformularerne nednenfor, så får I en færdig deltagerliste. 

 

Lokaler

Folkeoplysende foreninger kan søge lokaletilskud til sommerferieaktiviteter på lige vilkår med foreningens øvrige aktiviteter.