FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER

Lokaler

Folkeoplysende foreninger kan søge lokaletilskud til sommerferieaktiviteter på lige vilkår med foreningens øvrige aktiviteter.

Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54