FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER

Sommerferieaktiviteter er et tilbud til børn og unge fra 0. klasse til 17 år

Alle folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune samt kulturinstitutioner, ungdomsskolen og andre organisationer kan udbyde en eller flere ferieaktiviteter. Man må meget gerne oprette aktiviteter i alle aktivitetsuger.


Som arrangør af en sommerferieaktivitet er jeres primære udbytte, at jeres forening, kulturinstitution eller skole vil få PR i hele kommunen igennem hjemmesiden thistedfritid.dk og den øvrige markedsføring af aktiviteterne.

Desuden er erfaringen, at børn, der har haft en god oplevelse hos jer, efterfølgende ønsker at blive medlem i jeres forening/klub eller at besøge jeres institution igen. Gennem ferieaktiviteterne kan I nå ud til de børn og unge, som kan være udfordrende at få kontakt til.

Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54