FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
TALENT & ELITE
 

Evaluering af Idræt på kanten

FRITIDSPORTALEN
Besøg os på

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Høring vedr. "Strategi og handleplan for fritidsområdet i Thisted Kommune"

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 6.august at sende "Strategi og handleplan for fritidsområdet i Thisted Kommune" samt tilhørende bilag til høring blandt de folkeoplysende foreninger og selvejende haller.

Revideringen af nuværende Fritidspolitik blev påbegyndt i efteråret 2017 efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget og beslutning i Børne- og Familieudvalget i juni 2017.

Efterfølgende har der været gennemført elektronisk spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle folkeoplysende foreninger og selvejende haller, temaaften for Folkeoplysningsudvalget og Stormøde for folkeoplysende foreninger og selvejende haller d 28.maj 2018.

Disse tiltag har samlet set, sammen med et tidligere udviklingsarbejde vedr aftenskolerne, bidraget med rigtig mange input til en ny "Strategi og handleplan for Fritidsområdet"

Vi har derfor den store glæde at kunne udsende "Strategi og handleplan for fritidsområdet i Thisted Kommune" samt tilhørende bilag til høring blandt de Folkeoplysende foreninger og de selvejende haller. Den nye strategi skal træde i kraft pr 1.1.2019.

Høringssvar skal sendes til email an@thisted.dk og skal være forvaltningen i hænde senest den 17.september 2018.


Dagsorden og mødedatoer for Folkeoplysningsudvalget kan ses på linket:
http://www.thisted.dk/Politik/AndreRaadUdvalg/Folkeoplysningsudvalget/41.aspx
Medlemmer og suppleanter i Folkeoplysningsudvalget 1.1.2018 – 31.12.2021.
 
 
Kommunalbestyrelsen:
(valgt for 4 år)
 
Medlemmer: Suppleanter:
 
Torben Overgaard Nielsen
Hovedgaden 29
7752 Snedsted
Tlf. 51 32 63 49
E-mail: ton@thisted.dk
 
Per Skovmose
Havremarken 11
7730 Hanstholm
Tlf: 20 34 10 72
E-mail: psk@thisted.dk
Henrik Gregersen
Kærupvej 105
7741 Frøstrup
Tlf. 24 22 99 29
E-mail: hgr@thisted.dk
 
 
Kristian Tilsted
Møllevænget 7
7760  Hurup
Tlf. 51 54 65 21
E-mail: kt@thisted.dk
Jane Rishøj
Vesløs Mark 2
7742 Vesløs
Tlf. 20 13 57 19
E-mail: jkri@thisted.dk
 
Mette Kjærulff
Hortensiavej 45
7700 Thisted
Tlf. 28 40 24 38
E-mail: mettek@thisted.dk
 
 
Den folkeoplysenden voksenundervisning (aftenskolerne):
(valgt for 2 år) 1.1.2018 – 31.12.2019.
 
Næstformand
Elsebeth Nielsen
Skråningen 1
7700 Thisted
Tlf. 23 42 83 77
E-mail: elwi@privat.dk
 
  1. suppleant:
Irene Pedersen
Skyumvej 43
7700 Thisted
Tlf: 40 15 18 99
E-mail: irene.vilsund@altiboxmail.dk
 
Kirsten Nybye Poulsen
Korshøjvej 4
7700 Thisted
Tlf. 24 93 18 17 / 97 93 10 24
E-mail: poulsen.nybye@hotmail.dk
 
  1. suppleant:

 
 
 
 Idébetonede foreninger:
(valgt for 2 år) 1.1.2018 – 31.12.2019.
 
Jens Kr. Eriksen
Solsortevej 4
7700 Thisted
Tlf. 20 46 87 96
E-mail: jke@mvbmail.dk
 
Suppleant:
Heidi Johanne Nielsen
Hundborgvej 26
7700 Thisted
Tlf. 21 34 43 68
E-mail: heid1043@thistedskoler.dk
 
 
 
Idrætsforeninger:
(valgt for 2 år) 1.1.2018 – 31.12.2019.
 
Formand
Steffen Kjær Thiesen
Rosenvænget 14
7752 Snedsted
Tlf. 51 38 66 24
E-mail: steffen@kjaernet.dk
 
  1. suppleant:
Svend Hansen
Kallesandevej 2
7760 Hurup
Tlf. 52 17 60 88
E-mail: sshboddum@gmail.com
Claus M. Christensen
Åkandevej 5
7755 Bedsted
Tlf. 51 94 58 13
E-mail: cmc@bedstedkfum.dk
 
  1. suppleant:
Ingrid Ottesen
Nellikevej 24
7700 Thisted
Tlf. 60 62 16 36
E-mail: ingrid@mvb.net
 
Jonas Jensen
Under Bakken 35
7950 Erslev
Tlf. 30 10 65 56
E-mail: jje@eucnordvest.dk
 
 
ÅRETS GANG - VIGTIGE TIDSFRISTER:
22-05-2019
-

Viser: 1 uge frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54