FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
ELITECENTER THY
Thisted Kommune bistår i arbejdet med talentudvikling og træning af eliteidrætten i Thisted Kommune. 

En af hovedtankerne bag Thisted Kommunes nye eliteidrætspolitik er at skabe synergi-effekter ift. eliteidrætten i Thy. Dette gøres bla via oprettelsen af Elitecenter Thy.
 
Elitecenter Thy, vil efter behov kunne tilbyde 
  •  Rådgivning om kost. 
  •  Vejledning i mentaltræning. 
  •  Grund- og koordinationstræning, der kan supplere træningen i  kraftcentrene. 
  •  Sundhedsfaglig bistand og skadesforebyggelse. 
  •  Fysiske test. 
  •  Grejbank med rekvisitter og udstyr, som kan anvendes ​alment  på    tværs  af kraftcentrene. 
  •  Mentorordninger hvor en ”ældre udøver” støtter og rådgiver et  talent. 
  •  Vejledning om uddannelse og job. 
  •  Andet som kan støtte eliteidrætsudøveren. 
Eliteidrætsudøverne kan, hvor det er muligt, gøre brug af 
eksisterende kommunale ordninger og tilbud, som formidles 
af centret 
 
I forhold til især eliteidrætsudøvere inden for individuelle 
sportsgrene, har centret også en funktion i relation til at 
opbygge sociale netværk på tværs af idrætsgrene og 
idrætslige satsområder. 

Elitecenter Thy bliver placeret centralt i Thisted Kommune, i lokaler i Thy - Hallen, Lerpyttervej 50, 7700 Thisted
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54