FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Udviklingsnetværk for halinspektører
Hal-brochure web juli 2016

Titel på projektet "Videreudvikling af hal-hjernerne -fra facilitet til facilisator, uddannelses- og udviklingsprojekt for idrætshallernes ledere"

Formål:

Kompetenceudvikling af lederne ved idrætshallerne i Thisted Kommune, således at disse er rustet til at være nøglepersoner i forbindelse med bæredygtige udviklingsinitiativer i faciliteterne i løbet af 2014-2016, således at der opnås en optimal kapacitetsudnyttelse af idrætshallerne generelt i kommunen

Vi arbejder henimod at alle selvejende haller i Thisted Kommune i 2016 med støtte fra Thisted Kommune har udarbejdet en helhedsorienteret, gennemarbejdet og påbegyndt udviklingsplan, der har til formål at modernisere hallen, samt udnytte kapaciteten i hallen, og potentialet i lokalområderne til fulde – planen tager hensyn til det ændrede idrætsbillede.

Der udvikles dynamiske analyseredskaber, skabeloner og værktøjer til brug for udarbejdelse af udviklingsplaner for selvejende idrætshaller, som stilles til rådighed for andre kommuner.

Der etableres netværk for lederne af de selvejende haller, som understøttes af Thisted Kommune. Netværket danner ramme for ledernes indbyrdes sparring og ideudveksling om udvikling og drift af idrætshallerne.

Styregruppe for delprojekt 5
  • Jan Pedersen, Halinspektør i Hørdum hallen
  • Kresten Poulsen, Halinspektør Sydthy Idræts- & fritidscenter (opsagt stilling, ny repræsentant ikke fundet)
  • Karsten Sørensen, Halinspektør Sjørring Hallen
  • Henrik Birk, Halinspektør Hanstholm Hallerne
  • Louise Kjærsgaard Bertelsen, Breddeidrætskonsulent Thisted Kommune
  • Ole Jørgensen, Vice undervisnings- og fritidschef Thisted Kommune
2.kvartal 2014
Onsdag d. 25.juni 2014 kl 17-20.30 afholdes fælles opstart for halinspektører og halbestyrelserne i Sjørring Hallen.

3.kvartal 2014
11. august opstartes uddannelsesaktiviteter i udviklingsnetværket og løber indtil maj 2015. Se særskilt "Udviklingnetværks-hæfte" med overblik over aktiviteterne i dette projekt i denne periode. 

4.kvartal 2014
Intensiv arbejde med indsamling af data til "Halanalyse 2015" i samarbejde mellem forvaltning og selvejende instutitioners ansatte og bestyrelser.

1.kvartal 2015
Udarbejdelse af forslag til politisk behandling vedr ny tilskudsstruktur i samarbejde mellem selvejende hallers ledere og bestyrelser samt fritidsforvaltningen

2.kvartal 2015
Udgivelse af "Halanalyse 2015 Thisted Kommune"
Styregruppemøde med temafastsættelse for udviklingsnetværket 2015-2016.

3. kvartal 2015
Ny aktivitetsplan for netværksets udviklingsaktiviteter 2015-2016. Temaer: Markedsføring, konceptudvikling, salgsaktiviteter, online-kommunikation, ekstern finansiering, modernisering og aktivitetsudvikling.

4.kvartal 2015
Oplæg med halleder fra tidligere breddeidrætskommune "Fåborg Midtfyn Kommune"
Temaaften med Lokale- og Anlægsfonden vedr modernisering og udvikling af idrætshaller

1.kvartal 2016
Etablering af samarbejde med EUC Nordvest og 6 praktikanter fra 3 hhv Markedsføringsøkonomonuddannelsen og 3 fra Finansøkonom-uddannelsen i perioden 6.januar til 28.marts.
Afvikling af aktivitetsudviklingsdag kaldet "Hal Hits 2016" i Snedsted 16.januar i samarbejde med DGI Nordjylland
Fælles indkøb af 3 dørtællere, så hallerne kan få målt antal besøgende indenfor en periode
Udvikling af fælles børnefødselsdagskoncepter
Kompetenceudvikling af halinspektørerne i forhold til online kommunikation, facebooksite's synlighed mv og hjemmeside-redaktøropgaver


2.kvartal 2016
Ekskursion 2.april til nordjyske haller med spændende indsatser i forhold til salg- markedsføring og aktivitetsudvikling.
Udgivelse af fælles markedsføringsmateriale "Din fritid - din hal" til husstandsomdeling i efteråret 2016
Klargøring til online-booking og låsesystemer i samarbejde med Conventus

Alle aktiviteter for perioden 2014-2015 står beskrevet i hæftet, der linkes til herunder. Det kan anbefales interesserede at henvende sig til forvaltningen og rekvirere "Hjemmeopgaverne", hvis man vil følge de analyser og redskaber, som bestyrelserne og hallederne udvikler i løbet af forløbet.

For mere info kontakt
Kristian Pilgaard krp@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54