FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Adventurerace for unge med særlige behov
Formål: at udvikle et lejrskole- og adventurerace tilbud målrettet unge med særlige vanskeligheder så disse også kan tilbydes attraktive stævnelignende-oplevelser med deres idrætsdeltagelse
 
Om projektet: Thisted Kommune vil i samarbejde med medarbejdere og elever på Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse i Thisted Kommune (STU), National Park Thy, lokale foreninger og andre mulige interessenter udvikle adventurerace-aktiviteter tilpasset unge med særlige behov, herunder unge der er i målgruppen til STU-uddannelsen.
 
I tillæg til adventure-aktiviteterne skal der udvikles et lejrskoletilbud for unge med særlige behov, der inkluderer adventurerace-aktiviteter i Nationalpark Thy, således at grupper af unge i denne målgruppe kan opleve ”at være på tur” med deres idræt på linje med andre unge, der er foreningsaktive på hold.
 
Styregruppe for delprojekt 4
Louise Kjærsgaard Bertelsen
Flemming Søvndahl Nielsen
Sanne Strømgaard
Karen Johansen
Hans Michael Therkildsen
add hoc Søren Michelsen Krag

Tidsplan – aktiviteter
 
1. halvår 2014
Styregruppen nedsættes

1. kvartal 2015
1. ”prøve-lejrskole og adventurerace” planlægges
Samarbejde indledes med Aalborg Universitet, Idrætsuddannelsen.

2. kvartal 2015
1. ”prøve-lejrskole og adventurerace” gennemføres
Dagsrace 28.april i Førby Sø

3. kvartal 2015
Endeligt koncept nedfældes og udbydes til andre kommuner og overtages evt af interesseret forening

4.kvartal 2015
Samarbejdsaftale med Thy Frilufts- og Klartreklub vedr overtagelse af konceptet

1. halvår 2016
Konceptet overtages og driftes af Thy Frilufts- og Klatreklub, som bliver "koncept-ejer" og fastsætter datoer fremadrettet og er ansvarlig for afvikling.
Konceptet gennemføres med flere af landets kommuner som deltagere
OPrettelse af facebook-site i samarbejde med foreningen "Thy Adventure Special"

2.halvår 2016
Markedsføringsaktiviteter af de fastsatte races i samarbejde med Thy Friluifts- og Klatreklub

 
For mere info kontakt
Louise Kjærsgaard Bertelsen krp@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54