FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK

STU (den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse) og et aktivt idrætsliv.

 

Formål: at nedbringe barriererne vedr. idrætsdeltagelse blandt STU-eleverne
 
Om projektet: Ved grundige samtaler med denne gruppe af unge kortlægges de barriere der er for, at STU elever deltager i eksisterende idrætsaktiviteter, herunder aktiviteter i foreningerne.
 
Der etableres et korps af fritids-mentorer, der kan støtte, hjælpe, fremme og motivere de unge til deltagelse i fysisk aktiviteter i de eksisterende idrætsforeninger.
 
For at italesætte betydningen af motion og fysisk aktivitet skal alle unge på STU-uddannelsen gennemføre en fysisk test i løbet af deres første halve år på STU.  I forlængelse heraf genereres et fysisk træningsprogram.
 
Idrætsforeninger støttes i at udvikle særlige tilbud til denne udsatte gruppe af unge, eller tilpasse eksisterende tilbud, så denne gruppe af unge kan inkluderes i tilbuddene.
 
I partnerskaber mellem STU-uddannelsen i Thisted Kommune, ungdomsskolen og eksisterende foreninger, etableres sociale netværk og tilbud, der rummer fællesskab om fysiske aktiviteter.
 
Styregruppe for delprojekt 3
 
Louise Kjærsgaard Bertelsen
Helle Leed
Per Kjeldsen (pensioneret pr 31.6.2015)
Poul Heegaard Hansen (tiltråd som leder 1.8.2015)
Sanne Strømgaard
 
Aktiviteter –tidsplan
 
2. kvartal 2014
Planlægning og design af projektets aktiviteter
 
3. kvartal 2014
Opstart med nye STU-elever og gennemførsel af de første projektaktiviteter

4.kvartal 2014
Morgengåtur på skemaet hver dag
Fysiske tests og planlægning for hver enkelt elev
Afvikling af aktivitetsdag (i samarbejde med del 4) på skolernes motionsdag planlagt af 3. semesters-studerende på Idræt, Aalborg Universitet
Proces vedr forenings-integration af interesserede elever

1. kvartal 2015
Påbegynde deltagelse i del 4 med alle elever

2.kvartal 2015
Deltage i del 4 "dagsrace" 28.april
Eleverne gennemgår fysiske test i samarbejde med Thisted Kommunes sundhedsafdeling

3.kvartal 2015
Morgengåtur og "Stu-biletten" fortsat på skoleskemaet
Deltagelse i Uddannelsesmesse i Aalborg, præsentere "Den aktive STU" og "Thy Adventure Special"

4.kvartal 2015
Ideer om etablering af "foreningsleder/aktivitetsleder-linie" på STU
Fortsat morgengårtur og idrætslige valgfag på skemaet

1.kvartal 2016
Deltagelse i Thy Adventure Special (tidligere delprojekt 4)

2.kvartal 2016
Eleverne gennemgår fysiske test i samarbejde med Thisted Kommunes sundhedsafdeling
Projekt er implementeret på STU, men der er overvejelser om hvorvidt de fysiske teste fremadrettet er hensigtsmæssige
Styregruppen besluttes ophævet pr 1.7.2016, men breddeidræts-tovholderne på STU kan altid kontakte breddeidrætskonsulenterne på forvaltningen i forhold til dialog med foreninger, ideer til aktiviteter mv.
Der arbejdes på at etablere mere ungdoms-bevægelsesmiljø på skolens udearealer

3.kvartal 2016
Analyse af de indsamlede data om elverne fysiske tilstand

For mere info kontakt
KRistian Pilgaard krp@thisted.dk eller Poul Heegaard Hansen PHHA@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54