FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Digital Fritid
Formål: Bl.a. via kontakter til det ”alternative” idrætsmiljø inddrages unge i at udvikle og varetage kommunikationsformer, der tilgodeser børn og unges præmisser, og som kan benyttes af bl.a. kommune og det etablerede foreningsliv.
 
Om projektet: Det er en væsentlig udfordring, at kommunikation og formidling af tilbud om idræt og motion oftest formidles af voksne, bl.a. medarbejdere i kommunale forvaltninger og institutioner, og af voksne ledere i eksisterende foreninger. Kommunikationen sker via de informationskilder, som voksne mestre og bruger i hverdagen, det vil fortrinsvis sige pr. brev, via annoncer i ugeaviser, e-mail eller hjemmeside og med organisationsformer, som i bund og grund mest er tilpasset voksne.
 
 
Styregruppe for delprojekt 2
Kristian Pilgaard
Louise Kjærsgaard Bertelsen
Ole Jørgensen
Thomas Bruhn Helleberg
 
Aktiviteter - tidsplan

2.kvartal 2014
Udarbejdelse af digital platform for fritidsområdet (thistedfritid.dk)
Videreudvikling af foreningernes brug af Conventus til kommunkation i foreningen
Kompetenceudvikle medarbejderne indenfor sociale medier og digital kommunation
Igangsætte dialog med uddannelsesinstitutioner

3.kvartal 2014
Opstart af samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vedr indhold i valgfag med temaerne innovation, kommunikation og markedsføring
Finde nøglepersoner blandt børn og unge, der kan være med i processen vedr "up-to-date" kommunikation

4.kvartal 2014
Oprettelse af fælles facebook-sitet for fritidsforvaltningen
Overvejelser vedr snapchat

1. kvartal 2015
Facebook-site i luften og redationsmøder løbende med opfølgning på følgere

2.kvartal 2015
Workshop på Thisted Gymasium og efterfølgende overvejelser om igangsætning af udvikling af app der kan formidle aktiviteter, steder og arrangementer, som kommunen allrede har data vedr via Conventus.
Research på "Aabenrå i bevægelse" og deres app-udvikling

3.kvartal 2015
Udvikiling af "træn lokalt" sammen med DGI inkl digitalisering af bookingen af idrætshallerne i kommunen. Research indenfor apps på området.

4.kvartal 2015
Dialog med Wannasport og Boblberg, men beslutning om fortsat at satse på udvikling med allerede etablerede samarbejdspartnere i form af aftale mellem DGI It's afdeling, DGI Nordjylland og Conventus og udvikling af "Træn Lokalt"

Projektet er stoppet pr 31.12.2015 men driftes iform af hjemmeside, facebook-site samt udviklingsarbejde mellem Conventus, DGI's it-afdeling og DGI Nordjylland.


For mere info kontakt
Kristian Pilgaard KRP@thisted.dk
 
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54