FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
FRITIDSPORTALEN
GREJBANK
Udviklingsnetværk for fodboldklubber i THY 2016.pdf
IDRÆT PÅ KANTEN
Formål: Titel-projektet "Idræt på kanten" handler om at etablere partnerskaber, der har til hensigt at nå målet om "7 timer om ugen" for alle børn og unge i Thisted Kommune.

Styregruppe: Louise Kjærsgaard Bertelsen, Kristian Pilgaard, Lejf Brogaard (pensioneret pr 1.4.2016 og dermed udgået af styregruppen) og Ole Jørgensen

Aktiviteter - tidsplan

2.kvartal 2014
 • Ansættelse af 2 projektmedarbejdere: 1 Forenings- og breddeidrætskonsulent i samarbejde med DGI Nordjylland og 1 Breddeidrætskonsulent.
 • Projektorganisering- og design samt opgaveforedeling
 • Oplysning til foreninger, skoler og andre aktører om "Idræts på kanten"

3.kvartal 2014
 • Etablering af 6 "Forenings-SFO'er" samt dertilhørende kursusaktiviteter for både personale i SFO'erne og de frivillige foreninger
 • Etablering af ungleder-uddannelse som valgfag på 2 overbygningsskoler i samarbejde med DGI
 • Udvikling af idræts-tilbudene og stævneaktiviteterne i folkeskolen
 • Indgåelse af partnerskaber der har til hensigt at øge børn og unges aktivitetsniveau samt fastholde aktive børn og unge i aktiviteterne
1. kvartal 2015
 • Igangsætning af yderligere 4 "Forenings-SFO'er" og dertilhørende kursusaktiviteter og stormøder med interesserede foreninger
 • Fælles aftentilbud til SFO-ansatte og foreningsledere med relevant oplægsholder. Se indbydelse herunder
 • Afvikling af Ifront - ungleder som weekend-uddannelse i samarbejde med DGI
 • Afvikling af kursus for lærere i fitness-træning for overbygningselever i samarbejde med DGI
 • Indlede samarbejde med idrætsstuderende på Aalborg Universitet vedr udvikling af moderne børne-aktiviteter i naturen i Thy
2. kvartal 2015
 • Igangsætning af ny Ifront - ungleder som weekend-uddannelse hold 2, i samarbejde med DGI
 • Screening af resterende folkeskoler med henblik på igangsætning af forenings-SFO
 • Evaluering af unglederuddannelser og stillingstagen til fremtidig form
 • Udvikling af sommmerferieaktiviteterne
 • Udvikling og afvikling af "Outdoor-ungleder" i samarbejde med DDS og Thisted Spejderne
3. kvartal 2015
 • Igangsætning af Ifront - unglederuddannelse som weekendforløb, hold 3
 • Stillingstagen til resterende folkeskolers involvering i Forenings-SFO-projektet
 • Evaluering af sommerferie-aktiviteterne
 • Igangsætning af udviklingsforløb for Thy's fodboldklubber i samarbejde med relevante aktører
 • Afholdelse af midtvejsmøde med alle folkeoplysende foreninger
 • Opstart af Forenings-SFO på yderligere 3 skoler: Hanstholm Skole, Hannæs Skolen og Hurup Skole
4.kvartal 2015
 • Løbende opfølgning, dialoger og evaluering af deltagerantal i de 13 Forenings-SFo'er
 • Afholdelse af kursus for SFO-personale
 • Indlende drøftelser vedr samarbejde med Dansk Skoleidræt vedr "forårsfestivaller" for indskolingslever forår 2017
1.kvartal 2016
 • Løbende opfølgning, dialoger og evaluering af deltagerantal i de 13 Forenings-SFo'er
 • Afvikling af IFront unglederuddannelse, hold 4
 • Indsamling af foreningernes sommerferieaktiviteter og udgivelse af katalog med sommerferieaktiviteter samt udarbejdelse af onlinetilmeldingsplatform på thistedfritid.dk
 • Forberedelse til Breddeidrætskonferencen - videreformidling af erfaringer
 • Overtagelse af tovholderfunktion på Folkeskolernes Breddeidrætsforum
 • Præsentation af Rebild-model "bevægelsesambassadører i overbygningsklasserne" og Svendborg-model "270 minutters idræt og ugen" for skolelederne i kommunen
 • Endelig aftale på plads vedr "Fodbold for alle i Thy" med DBU Jylland og DGI Nordjylland
2.kvartal 2016
 • Igangsætning af "Bevægelsesambassadører i overbygningsklasserne" på 6 overbygningsskoler
 • Udarbejde ideer til nye måder at aktivere mellemtrinselever efter skoletiden mellem kl. 14 og 17 i samarbejde mellem Thisted Kommunale Ungdomsskolen, selvejende faciliteter og idrætsforeninger
 • Sparringspartner vedr folkeskoleafdelingens "Åben Skole"-portal
 • Afholdese af informationsmøde for alle 23 fodboldklubber i Thy vedr udviklingsprojektet "Fodbold for alle i Thy" 18.maj 2016, samt nedsættelse af styregruppe for dette projekt.
 • Igangsætning af samarbejde med integrationsafdeling om særlige indsatser for børn med flygtningebaggrund i forhold til deltagelse i foreningsliv og idræt -se projektet "Netværksforeninger"

For mere info kontakt
Kristian Pilgaard KRP@thisted.dk
VÆRKTØJSKASSE
 
ARRANGEMENTER
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.

Læs om cookies på thisted.dk
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54