FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER

Økonomi for folkeoplysende foreninger

For at gøre det endnu mere attraktivt for folkeoplysende foreningerne at samarbejde med forvaltningen om udviklingen af sommerferietilbuddene har Folkeoplysningsudvalget vedtaget, at der afsættes 200 kr. pr aktivitetstime, max 2000 kr. pr. forening, hvis foreningen lever op til følgende:

 

· at det er en registeret folkeoplysende forening i Thisted Kommune

· Udbyder og realiserer åbne aktivitetstilbud til 0.-6.klassetrin i minimum 2

timer i skolernes sommerferie i dagtimerne f.eks. i tidsrummet kl. 8-15

· Samarbejder med forvaltningens ansvarlige medarbejder om udformning af

tekst til sommerferieaktivitetskataloget ved at udfylde aktivitetsformularen -  (find den her)

· At aktiviteten har deltagerbetaling

· At foreningen ikke modtager økonomisk støtte eller hjælp til afvikling fra

anden side

 

Pengene udbetales efter sommerferien, Den samlede pulje, som er afsat til formålet er 50.000 kr. De foreninger, der udbyder sommerferietilbud, vil blive kontaktet af forvaltningen med henblik på dokumentation for realiseringen af jeres aktivitet ved f.eks. billeder og deltagerlister. Som det fremgår, er det en forudsætningen for udbetalingen af tilskuddet, at sommerferieaktiviteten rent faktisk realiseres.

 

DEADLINE FOR INDSENDELSE AF SOMMERFERIEAKTIVITETER ER d. 8.april

 

Skulle udfylelse af aktivitetsformularen drille, er I altid velkommen til at kontakte os.

 

Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54