FRITIDSSEKTIONEN.

KONTAKT OS HER
Økonomi

Folkesoplysningsudvalget giver tilskud til Folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune, der arrangerer aktiviteter i sommerferien for børn og unge i alderen 0. klasse til 17 år i en periode på mindst 2 timer. 
Der gives 300 kr pr time i tilskud - dog max 4000 kr pr forening uanset antallet af timer. 

Ferieaktiviteter kan være med eller uden deltagerbetaling. 
Fritidssektionen | Thisted Kommune | Asylgade30, Thisted | 7700 Thisted | Telefon 99 17 41 54